Parqet Kombëtare

Fshati Levan

Vlerësime 0

Fshati Levan ndodhet në pjesën jugperëndimore të Fierit, me sipërfaqe rreth 200.00 ha. Njihet për pyjet e dushkut dhe kodrat 20 km të gjata, të cilat fillojnë nga pjesa e poshtme e Vjosës në jug dhe përfundon në Pojan, në veri.                                                                                      
Ka një përbërje gjeologjike mjaft të ndërlikuar, e cila me kalimin e kohës ka shkaktuar fenomene të shumta erozioni dhe formimin e shumë përrenjve. Livadhet e mëdha, ku dominon gjelbërimi i barit natyror, e bëjnë këtë peizazh shumë të veçantë.
Ka dhe ripyllëzime me llojet e pishave mesdhetare. Përgjithësisht nuk dallohet për një larmi të biodiversitetit. Zona ka rëndësi për mbrojtjen e peizazhit dhe zhvillimin e turizmit.

Book your vacations

Adresa

Levan, Fier, Fier County

Vlerësime

0

Ju duhet të hyni në llogarinë tuaj për të komentuar

ose