Parqet Kombëtare

Fshati Cangoj

Vlerësime 0

Fshati Cangoj ndodhet në Progër të Devollit, Korçë. Sipëfaqja është rreth 250.00 ha. Ndodhet saktësisht 16 km në verilindje të qytetit të Korçës dhe afër toponimit të quajtur gryka e Cangonjit, e cila ndan gjeografikisht fushën e Korçës, me fushën e Devollit. Popullsia është rreth 372 banorë, pjesa më e madhe e të cilëve merren me bujqësi mbijetese ose punë bujqësore.

Zona është malore ndërkufitare, e një rëndësie të veçantë për shkëmbimin e elementëve faunistike dhe floristike të vendit tonë, me ato të Greqisë.  Është bërthamë dhe biokorridor për rruazoret e mëdhenj si: ariu, ujku, rrëqebulli, dhia egër,  
kaprolli, duke fituar kështu vlera dhe rëndësi rajonale Ballkanike. Larmi habiatatesh: kullota natyrore subalpine dhe alpine, pyje të ahut, pishës, bredhit  dhe lajthisë. Takohen mjaft bimë të rralla dhe subendemike.

Gazsjellësi Trans Adriatik, i cili është në ndërtim e sipër kalon nëpër Cangonj. Projekti i ndërtimit ka kontribuar në infrastrukturën e zonës. Gjithashtu në këtë zonë nuk mungojnë peizazhet tërheqëse, me potenciale të mëdha për turizëm dhe me zhvillim të qëndrueshëm.

Book your vacations

Adresa

Cangonj, Albania

Vlerësime

0

Ju duhet të hyni në llogarinë tuaj për të komentuar

ose