Parqet Kombëtare

Rezervati Qafë Bushi-Rrëzome

Vlerësime 0

Rezervati Natyror i Menaxhuar "Qafë Bushi" ndodhet në afërsi të fshatrave Qerret dhe Sericë, të Elbasanit. Sipërfaqja e tij është rreth 500.00 ha. Rezervati mbart vlera si një zonë e gjerë e përfaqësimit të pyllit të dushkut, të florës dhe faunës së tij. Është përdorur edhe si rezervat për gjuetinë: e derrit të egër, lepurit, thëllëzës, etj.                                      

Rezervati Natyror i Menaxhuar 'Qafë Bushi' është një rezervat natyror në Shqipërinë Juglindore, me vlera potenciale, për zhvillimin e ekoturizmit nga vetë komuniteti.

Book your vacations

Adresa

Vlerësime

0

Ju duhet të hyni në llogarinë tuaj për të komentuar

ose