Parqet Kombëtare

Pogradeci

Vlerësime 0

Pogradeci

Ndodhet në Qarkun e Korçës dhe në rrethin e Pogradecit. Sipëfaqja aktuale është 27,323.00 ha. ZM ndërkufitare. Liqeni tektonik më i thellë i Ballkanit (290 m) dhe një nga më të rëndësishmit në Europë e më gjërë. Së bashku me liqejt e Prespës përbëjnë bërthamën më të rëndësishme të një Rezerve Biosfere. Prania e një numri të madh llojesh endemike parruazoresh (sidomos në moluske Gastropode) dhe rruazorësh (peshq), i japin liqenit vlera të trashëgimisë botërore. Një nga IBA më të rëndësishme për shpendët dimëronjës të ujit (mbi 46 000 shpendë) në vëndin tonë. Është zona me masivet më të mëdhenj të gështenjës në vënd. Një zonë e rëndësishme turistike dhe pushimi si dhe për zhvillimin e aktiviteteve tradicionale kulturore e artistike me vëndet fqinje.

Kufijtë e dixhitalizuar përfshijnë:
a) Në Veri: Kuota 1231.3 m (4466159.04L/4551015.99V), ndjek kufirin tokësor dhe liqenor shtetëror me Maqedoninë, kuotat 694.0 m, 840.0 m, kodra Pricaj (927.0 m), 1339.6 m, 1575.6 m deri te kuota 2187.0 m (4485571.39L/4530395.61V);
b) Në Lindje: Kuota 2187.0 m (4485571.39L/4530395.61V), kuota 2154.0 m, maja Pllaja e Pusit (2288.0 m), kuotat 2180.0 m, 2209.0 m, 2241.0 m, 2057.0 m, (4487711.22L/4524658.59V);
c) Në Jug: Kuota 2057.0 m, (4487711.22L/4524658.59V), kuota 1946.0 m, kodra Guri i Dhisë (1705.0 m), kuotat 1735.0 m, 984.5 m, 935.7 m, maja Balit, ndjek rrugën automobilistike e më pas atë këmbësore Grabovicës, kuotat 1053.0 m, 1062.0 m, maja Mucalit (1108.0 m), maja Beshirit (1216.7 m), 1226.0 m, 1250.0 m, 1261.0 m, maja Dardushit (1427.6 m), 1436.0 m, maja Guri Kamjes (1451.0 m), maja Bari Qukës (1538.0 m) (4466846.10L/4523207.21V);
d) Në Perëndim: Maja Bari Qukës (1538.0 m) (4466846.10L/4523207.21V), maja Rzhanit (1589.0 m), qafa Lipovës (1353.0 m), maja lipoves (1415.0 m), rruga këmbësore, qafa Vashës (1302.0 m), kuotat 1315.0 m, 1288.7 m, 1326.0 m, 1389.5 m, 1365.2 m, 1382.5 m, 1218.7 m, 1343.2 m, 1385.1 m, 1429.2 m, shkëmbi Përgjegjur (1413.6 m), maja Fushës së Madhe (1429.8 m), maja Shulleri Kaprit (1343.3 m), maja Ahishtes Gegës (1513.5 m), maja Muçalit (1520.0 m), kuota 1481.0 m, 1306.0 m, qafa Kotodeshit (1077.0 m), maja Guri i Nikës (1125.0 m), qafa Thanës (936.6 m), ndjek rrugën automobilistike Qafë Thanë-Strugë deri te kuota 1231.3 m (4466159.04L/4551015.99V).

Adresa

Pogradec, Albania

Vlerësime

0

Ju duhet të hyni në llogarinë tuaj për të komentuar

ose