Parqet Kombëtare

Lumi i Bunës

Vlerësime 0

Lumi Buna buron nga Liqeni i Shkodrës dhe derdhet në detin Adriatik. Buna ndodhet pranë qytetit të Shkodrës, midis kodrës së Kalasë Rozafa dhe Malit të Taraboshit. Lumi ka gjatësi 44 km dhe rrjedh përgjatë fushave të Bregut të Bunës ku përfshihen Fusha e Anamalit, Fusha e Trushit dhe fusha e Velipojës. Buna është i vetmi lumë i Shqipërisë, me deltë natyrore të vërtetë. Në deltën e tij ndodhet ishulli Ada, i cili e ndan lumin në dy degë derdhëse për ne det. Ada dhe dega e djathtë i përkasin Malit të Zi. Ishulli "Franc Jozef "dhe "ishulli pa emër" të cilët ndodhen fare pranë Adës, i përkasin Shqipërisë. Buna është lum tipik fushor, karakterizohet pjesërisht i lundrueshëm. Nga Ana e Malit derdhen në Bunë një numër i madh përrenjsh, më i gjati i të cilëve është përroi i Millës dhe pas tij përroi i Megjureçit. 

  • Në këtë zonë flora është shumë e pasur me: populus, salix, pinus, fraxinus, alnus, paliurus, nimphea alba phragmites,juncus etj. 
  • Gjithashtu bimësi pyjore në kuptimin e mirëfilltë gjejmë në brigjet e lumit në rezervatin e Velipojës, ishullin Ada dhe Franc Jozef, në fshatrat Reç, Sutjel, Shënkoll dhe në ishullin e Bahçallekut.
  • Bimësia e këtyre sipërfaqeve pyjore përbëhet kryesisht nga disa lloje si: plepash, shelgjesh, frashëri, dushqesh e gjithashtu nga rrushkulli, akacia, thana, shkoza, marina, etj.     
  • Lumi Buna, Rezervati i Velipojës, Këneta e Domnit, Laguna e Vilunit, janë plot me shpendë.
  • Gjenden 216 lloje të faunës me status kombëtar dhe 36 lloje të faunës me status global si Laguna e Vilunit.                                                                                                   
  • Ligatina është një strehë për shpendët migratorë të detit dhe tërheq shumë lloje zogjsh si: kryekuqe, rosa, bajzat, kredharak, karabullaku, cafka.  Zona është gjithashtu një mjedis i rëndësishëm ushqimi dhe migrimi për: pelikanët dalmate.

Në pyll jetojnë kafshë të shumta të egra si: lepuri, çakalli, derri i egër, fazani etj.
Lumi së bashku me Shkodrën, detin dhe pasuritë natyrore të tyre krijojnë mundësi shumë të mëdha për zhvillimin e turizmit: atë mjedisor, aeronautik, historik e kulturor, peshkimit sportiv, gjuetisë sportive etj. Lumi Buna përbën një mrekulli të vërtetë të natyrës, përbën një fenomen natyror të jashtëzakonshëm.

Book your vacations

Adresa

8, SH41, Dejlan

Vlerësime

0

Ju duhet të hyni në llogarinë tuaj për të komentuar

ose