Parqet Kombëtare

Rezervat Natyror, “Bredhi i Kardhiqit”

Vlerësime 0

Rezervat Natyror, “Bredhi i Kardhiqit ndodhet në Qarkun e Gjirokastrës. Ka nje sipëfaqja aktuale prej 4303.6 ha. Ky rezervat ndahet ne dy nenzona:

  • Nënzona Qëndrore e cila përfshin habitatet kryesore pyjore, shkurresh dhe përcaktohet si zonë me vlera të larta e të rralla për trashëgiminë natyrore e biodiversitetin dhe në të zbatohet shkalla më e lartë e mbrojtjes, që siguron një territor të pashqetësuar.
  • Nënzona e Përdorimit Tradicional dhe Zhvillimit të Qëndrueshëm përfshin tokat pyjore dhe bujqësore, dhe territore ujore ku mundësohet vazhdimi i veprimtarive tradicionale si punime për shëndetësimin e pyjeve, aktivitete bujqësore, kullotja, grumbullimi dhe kultivimi i bimëve mjekësore e aromatike, me përdorim të balancuar të tyre dhe nuk lejohen ndërtimet e veprimtaritë ekonomike që shkaktojnë ndryshimin e gjendjes natyrore të ekosistemit natyror.

 

 

 

 

Book your vacations

Adresa

Kardhiq, Albania

Vlerësime

0

Ju duhet të hyni në llogarinë tuaj për të komentuar

ose