Objekte Kulti

Teqeja e Zallit, Gjirokastër

Vlerësime 0

Teqeja e Zallit në Gjirokastër është një monument i rëndësishëm kulturor dhe fetar, i ndërtuar në vitet 1796-1798 nga Sejid Asim Babai, një misionar i dalluar i bektashinjve. Ky objekt ka një rol të veçantë në historinë e Gjirokastrës dhe të gjithë Shqipërisë, duke përcjellë trashëgiminë kulturore dhe fetare të këtij vendi.

Teqeja e Zallit është një dëshmi e aktivitetit të bektashinjve në Shqipëri që nga shekulli XVIII. Ndërtimi i saj është lidhur me emrin e Sejid Asim Babait, i cili erdhi nga qendra e bektashinjve në Haxhi Bektash dhe shërbeu si misionar në këtë zonë. Ky monument është dëshmi e një fryme të hapur dhe tolerante fetare që ka karakterizuar jetën e bektashinjve në Shqipëri.

Në veçanti, biografia e Sejid Asim Babait shquhet përkatësisht përtitullin "Sejid", duke rrjedhur nga raca e imameve, e cila shkon deri te imami i shenjtë Ali Bin Ebu Talibi. Ky fakt ka bërë që teqeja të jetë e njohur edhe si një vend i rëndësishëm fetar në këtë zonë.

Teqeja ka shërbyer si një qendër e mësimit dhe pasqyrë e një feje të veçantë, duke ndikuar në jetën kulturore dhe fetare të Gjirokastrës dhe zonës përreth. Ajo ka luajtur një rol të rëndësishëm edhe gjatë periudhës së Lidhjes së Prizrenit, duke u kthyer në një shkollë klandestine shqiptare ku u zhvilluan aktivitete të rëndësishme shqiptare për mbrojtjen e identitetit kombëtar.

Teqeja e Zallit ka qenë një burim intelektual dhe kulturor për komunitetin e Gjirokastrës, duke shërbyer si depo librash shqip dhe si vend ku u kryenin aktivitete kulturore dhe arsimore. Kjo teqe ka lënë një ndikim të thellë në historinë dhe trashëgiminë e Gjirokastrës, duke treguar një rrugë të ndriçuar drejt ruajtjes së kulturës dhe identitetit fetar në këtë pjesë të Shqipërisë.

 

Book your vacations

Adresa

348X+RP3, Gjirokaster, Albania

Vlerësime

0

Ju duhet të hyni në llogarinë tuaj për të komentuar

ose