Objekte Kulti

Kisha e Shën Barbarës, Pllanë

Vlerësime 0

Kisha e Shën Barbarës (Shën Barbulla) ndodhet në lindje të fshatit Pllanë në Lezhë, vendosur në një pozicion të lartë mbi një kodër mes gjelbërimit. Është një monument i shekullit XIV me karakteristika të stilit Benediktin.

Ndërtesa është një shembull i qartë i arkitekturës së shekullit XIV, e ndërtuar në mënyrë të thjeshtë, me përdorimin e gurëve të papunuar gëlqerorë dhe shtufi për mbulimin e strukturës së saj.

Dera kryesore e kishës gjendet në faqen perëndimore, ndërsa një derë tjetër ndodhet në pjesën qendrore të faqes veriore të Naosit. Absida rrethore e madhe dhe e lartë në faqen lindore, së bashku me dy nike të vogla anash, përcaktojnë pamjen e jashtme të kishës. Drita përshkohet prej shtatë dritareve, të cilat kanë forma të ndryshme dhe një prej tyre është rrethore. Naosi, salla e brendshme e kishës, ka një tavan druri.

Në anën mbarështuese të Naosit dhe në faqen lindore të Narteksit, kisha ruan piktura murale. Piktura në Naos është vendosur në anën e djathtë të hyrjes perëndimore dhe përshkon një hapësirë të konsiderueshme, me gjerësi 1.8 metra dhe lartësi 1.95 metra. Ajo fillon në lartësinë 0.45 metra nga dyshemeja. Teknika e pikturës është afresku, një metodë e pikturimit mbi mure me ngjyra të freskëta, të cilat aplikohen mbi një mbulim varri. Skena e paraqitur është e Shën Jakovit dhe Shën Venerandës.

Një element i veçantë është paraqitja e dorës së "Atit të gjithëpushtetshëm", që simbolizon ndërhyrjen e Zotit në rrjedhën e ngjarjeve përmes ndihmës së shenjtorëve, siç është Shën Gjergji, i cili vret dragoi.

Për të arritur në kishë, mund të shkoni me makinë deri në një distancë të afërt nga ajo, dhe pastaj të ecni për rreth 10 minuta për t'u afruar te objekti. Kisha e Shën Barbarës përfaqëson një trashëgimi të rëndësishme historike dhe arkitekturore për rajonin e Lezhës dhe është një destinacion i rëndësishëm për vizitorët që duan të shohin dhe të kuptojnë thellësinë e trashëgimisë kulturore të vendit.

Book your vacations

Adresa

PP37+72P, Berzane, Albania

Vlerësime

0

Ju duhet të hyni në llogarinë tuaj për të komentuar

ose