Objekte Kulti

Bazilika Gjuricaj

Vlerësime 0

Bazilika Gjuricaj është një thesar i pasur i trashëgimisë kulturore që ndodhet në qytetin e Durrësit, duke sjellë me vete një pasqyrë të rëndësishme të periudhës së hershme të krishtërimit në këtë rajon. Me një datë që daton që nga shekulli i 5-6-të, bazilika është një dëshmi e rëndësishme e aktivitetit të kulturës dhe besimit në këtë pjesë të Ballkanit.

Zbuluar në vitin 1980, bazilika ka bërë të mundur njohjen e një periudhe të rëndësishme të historisë së qytetit të Durrësit dhe të krishtërimit në Shqipëri. Megjithëse tabelat treguese përshkruajtëse përgjatë aksit rrugor ende mungojnë, rëndësia e bazilikës është e njohur dhe e vlerësuar nga komuniteti arkeologjik dhe kulturor.

Bazilika Gjuricaj ka një strukturë arkitektonike të veçantë. Përshkrimi i saj përfshin një plan bazilikor me një korridor qendror dhe dy korridore anësore. Ky tipar është tipik për bazilikat e periudhës së vonë-antikitetit dhe të hershëm të mesjetës. Më shumë se një mijë vjet pas ndërtimit të saj, bazilika ende tregon gjurmë të qarta të elementeve arkitektonike dhe dekorative të kohës.

Për sa i përket kontekstit historik, periudha ku ndodhet ndërtimi i Bazilikës Gjuricaj është e rëndësishme për kuptimin e zhvillimit të krishtërimit në Durrës.

Book your vacations

Adresa

GJ88+6H4, Albania

Vlerësime

0

Ju duhet të hyni në llogarinë tuaj për të komentuar

ose