Muze

Muzeu Historik i Shkodrës

Vlerësime 5

Muzeu Historik i Shkodrës inagurohet në vitin 1949, por për paraqitjen e tij u punua pë një kohë dy vjeçare. Ai u vendos në një ndërtesë monumentale të shek 19, në qendër të qytetit, vlerat e së cilës rriten edhe nga fakti që bashkëngjitur me këtë ndërtesë gjendet "Kulla e Sahatit". Fillimisht u bazua në koleksione të vjetra të kuvendeve të Jezuitëve dhe Franceskanëve themeluar që nga fundi i shek te XIX, si dhe nga koleksione të familjeve shkodrane e më vonë u pasuan nga dhurime, blerje, gjetjeve te rastit dhe gërmimeve arkeologjike.

Më 1953, me pasurimin e mëtejshëm riurganizua koncepti i tij, Muzeu u nda në disa sektorë por për shkak të ideologjizimit të sistemit monist,në atovite përparësi merr sektori i Luftës Nac-Çlirimtare dhe i ndërtimit socialist. Gjatë viteve në vazhdim ai pasurohet edhe muze e shtëpi-muze të tjera, duke formuar një rrjet muzeal prej 7 qendrash.

Pas ndërrimit të sistemit, me reformat e thella që në fillim të viteve '90, shtëpitë-muze iu kthyen ish pronarëve e ky rrjet muzeal u shpërbë.  Në vitin 1996, Muzeu Historik i Shkodrës u transfer­ua në banesën monumentale të restauruar (shtëpi karakteris­tike shkodrane që mban emrin “Oso Kuka”) ku ndodhet edhe sot, paralelisht me të vazhdon të funksionojë edhe Muzeu i Kalasë “Rozafa” i vendosur në godinën e Kapitenerisë i cili është hapur në vitin 1987.

Funksioni i tij është promovimi i historisë dhe i traditave kulturore lokale e kombë­tare tek qytetarët e komunitetit brenda e jashtë vendit. Megjithatë gjatë gjithë jetës së tij ka kryer edhe veprimtari kërkimore në nivel lokal, duke aktivizuar bashkëpunëtorë të shumtë, specialistë e dashamirës të kulturës. Brenda qytetit ai bashkëpu­non me sukses me Universitetin L. Gurakuqi, bibliotekën “Marin Bar­leti”, Galerinë e Arteve dhe Teatrin “Migjeni”,  dhe me institucione të tjera simotra në Shqipëri e në rajon.

Muzeu organizon periodikisht ak­tivitete komemorative, konferenca e seminare me tematika të ndryshme. Aktualisht boton revistën “Kumtari” dhe ka ndërmarrë botimin e 10 vëllimeve me materialet e seminarit “Shkodra në shekuj”, ku përfshihen studime në fushat e his­torisë, arkeologjisë, etnologjisë, folk­lorit, gjuhësisë, letersisë e arteve.

Sot ai përbëhet nga seksionet e etnografisë, arkeologjisë, të artit pamor dhe bibliotekën e cila shërben si fond i studimeve shkencore.

Muzeu është i hapur nga e hëna deri te premten nga ora 8:00 – 15:00. 

(çmimi i biletës pë të rritur ëshë 150 lekë, rreth 1.3$.)

(çmimi i bitetës për fëmijë është 50 lekë.)

 

Kontakto

Adresa

Historic Museum of Shkodër, 32, Rruga Oso Kuka

Vlerësime

5
Ilir
2022-11-09

Ju duhet të hyni në llogarinë tuaj për të komentuar

ose