Objekte Kulti

Kisha Fjetja e Shën Mërisë, Kosinë

Vlerësime 0

Kisha Fjetja e Shën Mërisë në Kosinë, Përmet, është një monument i rëndësishëm kulturor në Shqipëri, me një histori të pasur dhe me karakteristika arkitektonike të veçanta. Për të pasuar perspektivën e disa arkeologëve çekosllovakë, është vërtetuar që kjo kishë ka një origjinë shumë më të hershme, duke u kthyer në periudhën e Perandorit Justinian, në shekullin VI.
Kisha ka një ndërtesë të fortë dhe të qëndrueshme, duke pasuar stilin arkitektonik bizantin. Ndërtuar kryesisht me qemer, struktura e saj tregon për aftësinë e ndërtuesve të asaj kohe për të krijuar objekte të qëndrueshme dhe të bukura estetikisht. Më saktë, kjo kishë është shembull i stilit bizantin, i cili shfaq karakteristika të cilat përfshijnë kupolat, qemerat dhe detajet e kujdesshme arkitektonike.
Në anën veriperëndimore të kishës, vërehen disa mbishkrime të panjohura, të cilat mund t'i ofrojnë një kontekst historik më të thelluar. Këto mbishkrime mund të jenë një dëshmi e rëndësishme e aktivitetit dhe rëndësisë së kishës nëpër shekuj.
Kisha Fjetja e Shën Mërisë është gjithashtu një vend i rëndësishëm për historinë më të re të Shqipërisë, duke qenë vendi ku janë varrosur ushtarët grekë të Luftës së Dytë Botërore. Kjo i shton vlerës historike dhe emocionale kishës.
Që nga viti 1963, Kisha Fjetja e Shën Mërisë ka njohur statusin e "monument kulture", duke u mbrojtur dhe vlerësuar nga autoritetet kulturore. 

 

Book your vacations

Adresa

Kisha Fjetja e Shën Mërisë, SH75, Kosinë

Vlerësime

0

Ju duhet të hyni në llogarinë tuaj për të komentuar

ose