Objekte Kulti

Kisha e Shën Mitrit, Berat

Vlerësime 0

Kisha e Shën Mitrit është një ndërtesë e thjeshtë, por e rëndësishme, e cila ndodhet në lagjen Kala të Beratit, në pjesën lindore të kalasë. Ajo është rrethuar nga shtëpi të banuara dhe shkëlqen për strukturën e saj të tipit pasbizantin.

Brenda kishës, ambienti është i shtruar me pllaka guri gëlqerori dhe shtufi të vendosur në mënyrë të paqëndrueshme. Naosi, ose salla e brendshme e kishës, ishte ndarë nga mjedisi i altarit me një ikonostasi druri. Altari përbëhet nga një absidë gjysëm rrethore, e cila nuk arrin deri në tokë, dhe dy kamare katrore (nike) anash saj. Ndriçimi i sallës bëhet përmes një dritare të vogël në murin e absidës dhe një hapeje në çati. Hyrja në sallën qendrore mund të bëhet përmes dy dyerve, një në anën jugore dhe tjetra në anën perëndimore, të cilat janë të drurit dhe ruajnë karakterin autentik të periudhës së ndërtimit të hershëm.

Brenda kishës, muret janë dekoruar me afreskë me motive biblike, të përshtatshme për dimensionet e vogla të ambientit. Pjesa e jashtme e ambientit perëndimor është gjithashtu e dekoruar me afreskë. Në hyrjen jugore të kishës ruhet një mbishkrim që tregon për ndërtimin e afreskut në vitin 1607, një fazë e rëndësishme e përmirësimit të kishës.

Materialet e ndërtimit të kishës përfshijnë gurë gëlqerorë të lidhur me llaç balte. Një datë e mbetur në kontrafortin e ngritur në pjesën jugore tregon për një restaurim të kryer në vitin 1774.

Kisha e Shën Mitrit përfaqëson një ndërtesë të rëndësishme të trashëgimisë arkitekturore të zonës së Beratit, e cila, përkundër thjeshtësisë së saj, është një dëshmi e rëndësishme e historisë dhe kulturës së këtij vendi.

Book your vacations

Adresa

PW4W+XJ4, Berat, Albania

Vlerësime

0

Ju duhet të hyni në llogarinë tuaj për të komentuar

ose