Muze

Ish Prefektura, Vlorë

Vlerësime 0

Ish Prefektura ndodhet afër qendrës së qytetit, përballë xhamisë së Muradies. Është një monument i trashëgimisë kulturore në Vlorë,  i llojit “Arkitekturë”, i miratuar në nëntor të vitit 2006.

Godina e ish-prefekturës së Vlorës është ndërtuar rreth 93 vite më parë. Sipas specialistëve kjo godinë dallohet për vlerat të spikatura arkitektonike e ndërtimore. Arkitektura e ndërtesës së ish Prefekturës është përfaqësuese e arkitekturës me prirje eklektike dhe neoklasike. Ndërtesa të kësaj periudhe me elemente të ngjashëm arkitektonik në qytetin e Vlorës janë ndërtesat e bashkisë dhe Muzeut të Luftës. Teknika e ndërtimit të kësaj godinë në raport me ndërtimet e mëparshme, pati jo vetëm një rritje cilësore, për sa i përket teknologjisë, por dhe një pasurim të strukturave konstruktive. Karakteristikë e kësaj periudhe është suvatimi i jashtëm i ndërtesës, përdorimi i brezave antisizmik, përdorimi i tjegullave marselieze, përdorimi i muraturës tërësisht me tulla, si i mureve mbajtëse ashtu dhe i mureve ndarëse. Çatia është me konstruksion druri, mbuluar me tjegulla marsejeze. Deri në vitin 1944 godina ka shërbyer si administratë lokale, ndërsa pas viteve 50’ si banese banimi kolektive.

Prefektura e Vlorës kishte në krye të saj Osman Haxhiun, i lindur në vitin 1885 nga Armeni i Vlorës. Mësimet e para i mori në mejtepin e qytetit të Vlorës dhe më tej shkollohet në Stamboll në "Robert Kollege".

Kjo ndërtesë përfaqëson një xhevahir të arkitekturës, në sheshin kryesor të Vlorës historike.

Book your vacations

Adresa

Rruga Sulejman Delvina Vlorë AL, Vlorë 9401, Albania

Vlerësime

0

Ju duhet të hyni në llogarinë tuaj për të komentuar

ose