Turizmi malor

Çfarë mund të vizitoni në Maliq?

25 Sep 2023 Maliq

Maliqi shtrihet në Juglindje të Shqipërisë, bën pjesë në Qarkun e Korçës, shtrihet në veri perëndim të qytetit të Korçës, rreth 13 km larg tij, dhe në perëndim të fushës së Korçës, përgjatë rrjedhës së lumit Devoll. Bashkia përbëhet nga qyteti Maliq dhe nga gjashtë Njësitë Administrative: Pojan, Vreshtas, Libonik, Gorë, Moglicë, Pirg.

Objektet e Trashëgimisë Kulturore të rëndësisë së veçantë që mund të vizitoni në Maliq

 • Historik - Arkeologjik
 1. Kalaja e Kloçës
 2. Kalaja e Kakaçit
 3. Kalaja e Symizës
 4. Kalaja Podgoricës
 5. Kalaja Zvezdë
 6. Kalaja e Gobeshit
 7. Kalaja e Gradishtës
 8. Muret në Qafën e Zvezdës
 9. Vendbanimi Prehistorik, Vashtëmi
 10. Vendbanimi Prehistorik, Maliq
 • Turizmi i Kulturës, Trashëgimi - Arkitekturë
 1.       Ura në Gopesh
 2.       Ura në Moglicë
 3.       Banesa e Qamil Beqirajt, Gopesh
 4.       Banesa e Dajlan e Rushan Bashllarit, Zvarisht
 5.       Banesa e Ramadan, Kapllan Qoses
 6.       Banesa e Beqir Ibrahimllarit, e Naim Peto
 7.       Banesa e Idajet e Fuat Mirashit

  Objekte të tjera me rëndësi kulturore natyrore që mund të vizitohen janë:

 • Burime të tjera Natyrore
 1.       Guri i Prerë
 2.       Bokërimat e Moglicës
 3.       Liqenet e Lënies
 4.       Rrobulli i Kuq, Lënie
 5.       Sparthi i Osojes-Bakullit
 6.       Ahishtja e Protopapës Opar
 7.       Pylli i Përzierë i Maliqit
 8.       Ahishtet e Bofnjes, Dushar
 9.       Rrobulli i Lënies
 10.      Pylli i Fazanit    
 • Turizizmi i Natyrës - Malor - Sportiv

     1. Krastafillak

Fshatrat e Maliqit: Kolanec, Goce, Gjyras, Bickë, Fshat Maliq, Plovisht, Libonik, Drithas, Vloçisht, Vashtëmi, Pocestë, Symiz, Klocë, Shkozë, Kembëthekër, Beras, Zboq, Memël, Manastirec, Zvarisht, Dolan, Lozhan, Lozhan I ri, Senisht, Tresovë, Strelcë, Shalës, Selcë, Velçan, Mesmal, Moçan, Mjaltas, Marjan, Desmirë, Qënckë, Babjen, Dolanec, Moglicë, Gopesh, Dobërçan, Maliq-Opar, Gurkuq, Bardhas, Zerec, Dushar, Torovec, Shpatmal Peshtan, Lumaj, Protopapë, Osojë, Gurshqipe, Kucakë, Nikollarë,  Vreshtas, Sheqeras, Bregas, Podgorie, Pirg, Gurishtë, Zvirinë, Leminot, Qershizë, Kakaç, Shqitas, Veliternë, Sovjan, Novoselë, Bubuq, Pojan, Zvezdë, Shëngjergj, Kreshpanj, Plasë, Zëmblak, Burimas, Pendavinj, Terovë, Rov, Orman, Rëmbec

Book your vacations