Natyrë

Qafa e Çajupit

Vlerësime 0

Qafa e Çajupit gjendet në kreshtën e malit të Lunxhërisë 1536 m mbi nivelin e detit, në Zagori. Përfaqëson një qafë komplekse nga pikëpamja gjenetike: tektonike dhe karstike. Qafa e Çajupit është me gjatësi rreth 900 m, e gjerësi rreth 500 m.

Në anën lindore të saj ndodhet fusha karstike e Çajupit, në të cilën shfaqet një ekosistem i veçantë i lartësive malore. Ka klimë dhe ajër të shëndetshëm, ujë të ftohtë dhe të pastër si kristal, botë të gjallë të larmishme bimore e shtazore.

Ujërat e burimeve dhe të reshjeve, sidomos të dëborës së shumtë, grumbullohet në sipërfaqe, duke krijuar ligatina. Gjithashtu në stinën e reshjeve formon edhe një liqen të vogël, i cili thahet vetëm në verërat shumë të thata. Në këto ligatina dimërojnë edhe shpendë ujorë shtegëtarë. Qafa e Çajupit për mënyrën e formimit dhe ekosistemet e saj mbart vlera turistike, shkencore, ekologjike, didaktike, kulturore.

Book your vacations

Adresa

Mal Cajup, Albania

Vlerësime

0

Ju duhet të hyni në llogarinë tuaj për të komentuar

ose