Turizmi kulturor

Çfarë mund të vizitoni në Finiq?

01 Jun 2023 Finiq

Finiqi ndodhet 20 km nga qyteti i Sarandës. Finiqi kufizohet me Delvinën në veri, me Dropullin në lindje, me Greqinë në jug dhe në perëndim me Sarandën. Sipërfaqja e përgjithshme është 44.100 ha dhe popullsia arrin në 35.518 banorë. Nga pikëpamja etnografike apo antropogjeografike, Finiqi përbëhet nga tre bashkësi, e Vurgut (fshatrat fushorë), e Rëzës (fshatrat malorë) dhe nga zona e ndërmjetme kodrinore (vija Sirakat. Toka ka një numër të mjaftueshëm monumentesh historike të cilat zbukurojnë këtë vend dhe na kujtojnë lidhjen tonë të pandashme me të kaluarën, e cila ringjallet nëpërmjet tyre.

Objektet e Trashëgimisë Kulturore të rëndësisë së veçantë që mund të vizitoni në Finiq:

 • Historik - Arkeologjik
 1. Muret Antike Pranë Manastirit të Shën Gjergjit në Vendin Dema
 2. Muret Antike
 3. Kalaja e Shëngjinit
 4. Kalaja në Malin Ilias
 5. Kalaja e Vagalatit
 6. Kalaja në Fshatin Qesarat
 7. Kalaja e Ripësit
 8. Qyteti Antik Foenike
 9. Zona e Mbrojtur Kalaja e Vgalatit - Muret me një distance prej 10 m përreth
 • Turizmi i Kulturës, Trashëgimi - Arkitekturë
 1. Banesa e Vasil Zhupës
 2. Banesa e Evro e Amalia Koçolenit
 3. Banesa e Jorgji e Koço Agorës
 4. Banesa e Foto Konomit
 5. Banesa e Aristidh Llocit dhe Peço Manelit
 6. Banesa e Gaqo Papait
 7. Banesa e Kristo Mitropullit
 8. Banesa Pasuri Shteti (dyqan i fshatit)
 9. Banesa e Garuf Koçinit
 10. Banesa e Petro Shekës
 11. Kufijtë dhe Rregullorja e Administrimit të Parkut Arkeologjik
 12. Zona Mbrojtur rreth Manastirit të Mesopotamit
 13. Zonat e Mbrojtur “Rrënojat e Kishës së Shën Mëhillit”
 14. Zona e Mbrojtur e Kishës së Shën Mërisë
 15. Zona e Mbrojtur e Kishës së Shën Thanasit
 16. Zona e Mbrojtur “Kisha e Manastirit të Shën Triadhës”
 17. Zona e Mbrojtur “Kisha e Shën Mërisë dhe Shpella me Piktura”
 • Turizmi i Kulturës – Trashëgimi
 1. Ura në Fshatin Leshnicë e Sipërme
 2. Ura në Fshatin Leshnicë e Poshtme
 3. Ura në Fshatin Cerkovicë, mbi Lumin Theollogo


Objekte kulti si:

 • Turizmi i Kulturës - Fetar
 1. Manastiri i Shën Gjergjit
 2. Kisha e Manastirit të Shën Kollit
 3. Kisha e Manastirit të Shën Mërisë Mavrodhivrit
 4. Kisha e Manastirit të Shën Thanasit
 5. Kisha e Manastirit të Shën Mërisë
 6. Kisha e Shën Gjergjit
 7. Kisha e Shën Mërisë
 8. Kisha e Shën Thanasit, Muzinë
 9. Kisha e Shën Thanasit, Sopik
 10. Kisha e Manastirit të Shën Kollit
 11. Kisha e Manastirit të Shën Triadhës
 12. Kisha e Shën Thanasit
 13. Kisha e Shën Kollit
 14. Kisha e Shën Mërisë PEC
 15. Kisha e Shën Thanasit
 16. Rrënojat e Kishës së Shën Mëhillit, Kostar
 17. Rrënojat e Kishës së Shën Mëhillit

Objekte të tjera me rëndësi kulturore natyrore që mund të vizitohen janë:

 • Burime të tjera Kulturore
 1. Puset e Vjetra
 2. Cezma
 • Burime të tjera Natyrore
 1. Rrapi i Dhivrit
 2. Rrapi i Malçanit
 3. Syri i Kaltër, Mesopotam
 4. Rrapi i Muzinës
 5. Valanishtet e Dhrovjanit
 • Turizëm i Interesit të Veçantë – Speleologji
 1. Shpella me Piktura
 2. Shpella e Shën Marenës në Malin Bogaz
 3. Shpella e Shën Gjergjit
 • Turizëm i Natyrës, Malet - Kodrat - Pyjet - Lumenjtë
 • Malet janë: Sirakat, Livinë, Llazat, Gravë, Karroq.
 • Kodrat janë: Shtugara (rreth 2000 m, mbi nivelin e detit), Polica, Shendeniku, Driani, Mali i Gjerë, Dhivrovuni, Malina, Mileja.
 • Pyjet janë: Pylli i Kardhikaqit
 • Lumenjtë kryesorë janë: Bistrica (25 km), Pavlla (50 km), Kalasa, Përroi i Livadhjasë, Përroi i Navaricës, Kanionet e Karroqit, Kanionet e Gravës.

Fshatrat e Finiqit

 1. Kanioni i Leshnicës, Mesopotam, Karroqi, Zmineci, Grazhdani, Malçani, Cerkovica, Llupsati, Janicati, Leshnica e Poshtme, Leshnica e Sipërme, Shën Andrea, Dhivri, Navarica, Rumanxa, Memoraqi, Jerma, Dërmishi, Grava, Qesarati, Komati, Llazati.
Book your vacations