Parqe Kombetar

Polis

Vlerësime 0

Ndodhet në Qarkun e Elbasanit dhe në rrethin e Librazhdit. Sipëfaqja aktuale është 45.00 ha.
Kjo zonë përmbledh shumë habitate: pyje (ahishte e pishnaja), kullota subalpine dhe alpine,
liqene akullnajore, kanione, ujëvara, guva, maja etj.. Takohen lloje endemike dhe subendemike
bimësh. Zona përbën një bërthamë dhe biokorridor shumë të rëndësishëm për rruazorët e mëdhenj
ariun (Ursus arctos), ujkun (Canis lupus), rrëqebullin (Felis lynx), dhinë e egër (Rupicapra
rupicapra), kaprollin (Capreolus capreolus) etj.. Konsiderohet edhe si zonë e rrugëkalimit të
shpendëve migrator rrëmbenjës.  
Nuk ka plan menaxhimi.

Kufijtë e dixhitalizuar përfshijnë:
a) Në Veri: Pika me koordinata (4443740.16L/4556060.68V);
b) Në Lindje: Pika me koordinata (4443936.09L/455436.38V);
c) Në Jug: Pika me koordinata (4443394.80L/4555276.98V);
d) Në Perëndim: Pika me koordinata (4443172.31L/4555721.96V).

Adresa

Kriva Hotel, Kriva Resort, Vreshtas

Vlerësime

0

Ju duhet të hyni në llogarinë tuaj për të komentuar