Kala

KISHA E SHËN SERGJIT DHE BAKUT

Vlerësime 0

Kasha e Shën Sergjit dhe Bakut përfaqëson selinë e dikurshme të peshkopatës së Himarës, e cila del për herë të parë në dokumentacionin historic në fund të shekullit. X në Noticie e Jan Cimiskes, dhe në vitin 1019, kur I aneksohet kryepeshkopatës së Ohrit. Ajo është ndërtuar në vendin më të lartë të fshatit, në anën veriore dhe pranë mureve të kalasë. Kasha përbëhet nga naosi, mjedisi I altarit, të ndarë nga njëri tjetri nëpërmjet një ikonostasi prej muri dhe narteksi në anën perëndimore. Muret e kishës ruajnë disa faza ndërtimore, ndërsa ndërtimit fillestar i përkasin pjesët e poshtme të murit të naosit. Duke u bazuar në të dhënat e mësipërme, faza e parë e monumentit është datuar në fundin e shekullit. X dhe fillimi i shekullit. XI. Në brendësi të kishës ruhen piktura murale, kryesisht në ambientin e bemës, që I përkasin periudhës pasbizantine.

Adresa

Vlerësime

0

Ju duhet të hyni në llogarinë tuaj për të komentuar