Craft work

Xhamia e Bardhë (White Mosque)

White Mosque, also known as the Ak Mesxhid, is an important cultural heritage monument in the city of Berat, Albania. This architectural object is located inside Berat Castle. It is a special historical and cultural feeling to visitors and residents of the city. The White Mosque belongs to the "Architecture" category and received its status of a cultural monument on June 2, 1961. This date indica
Hyr dhe merr kontakt me biznesin.

National Parks

The Archaeological Park and Illyrian City of Amantia

Perched majestically on the Ionian coast of Albania, the archaeological park and Illyrian city of Amantia stand as a captivating testament to ancient history. Dating back to the 5th century BC, this site boasts a wealth of cultural heritage, nestled amidst breathtaking natural surroundings atop a hill. Over the years, it has been a focal point for extensive study and excavation. Recent efforts le
Hyr dhe merr kontakt me biznesin.

Museum

Lushnja Historical Museum

The Lushnja Historical Museum in Lushnja, Albania, is a vital cultural institution housing approximately 200 historical and cultural artifacts. It provides visitors with a comprehensive journey through the region's history and culture. The museum showcases archaeological discoveries from Lushnja's territory, reflecting the influences of various cultures over time. Additionally, it features a dive
Hyr dhe merr kontakt me biznesin.

Nature

Liqeni i Çestijes

Liqeni i Çestijes, me një sipërfaqe prej 96.8 hektarësh dhe thellësi deri në 11 metra, paraqet një nga pikat më të mahnitshme natyrore në regjionin e Dumresë, në Shqipëri. Ky liqen është ndër më të mëdhenj në mesin e 84 liqeve të zonës, dhe është një thesar i vërtet
Hyr dhe merr kontakt me biznesin.

Cult Points

Kulla e Ngujimit

Kulla e Ngujimit, e ndërtuar në Theth, Dukagjin, është një kullë tipike e kësaj zone dhe mbart një histori të thellë sociale dhe kulturore. Kjo fortesë ka qenë një pjesë e rëndësishme e jetës së fshatit, duke shërbyer si vend i mbylljes për familjet që ishin përfshirë në gjakmarr
Hyr dhe merr kontakt me biznesin.

National Parks

National Archaeological Park, Ancient City of Finiq

The Ancient City of Finiq is located 10 km southwest of Delvina, on a hill next to the village of Finiq. The Ancient City of Finic, also known as Foinika, is an ancient Illyrian city and the capital of the Kaons. It is also the place where the agreement of Finic was drawn up, which ended the First Macedonian War. Finiqi is recognized as a monument of cultural heritage, of the "Archaeology" type,
Hyr dhe merr kontakt me biznesin.

Craft work

Shtëpia e Qëndisjes

"Shtëpia e Qëndisjes" e çelur në vitin 2017, bazuar mbi traditën e familjes dhe të zonës Gjirokastër ofron për klientët e saj kostume popullore të jugut për blerje, por edhe për ti provuar e për të bërë foto me to. Këtu mund të gjeni edhe produkte të tjera artizanale si çanta, objekte deko
Hyr dhe merr kontakt me biznesin.

Castle

Këlcyra Castle

Këlcyra Castle, nestled on the slope of Trebeshina Mountain, boasts a rich history spanning from Late Antiquity to the 19th century. This fortress, occupying 0.5 hectares, was continuously inhabited by the Illyrians. Constructed over four phases, the castle's origins date back to the 4th-3rd century BC, featuring walls built with mortarless blocks. Subsequent phases, from the 3rd-5th century
Hyr dhe merr kontakt me biznesin.

Museum

"Lushnja Congress" Museum

The Museum of the "Lushnja Congress" in Lushnja, Albania, holds significant historical importance as the venue for the Congress of Lushnja in 1920. Initially established as a House Museum in 1960, it showcases the pivotal decisions made for Albania's future after World War I. Representatives of the Provisional Government of Albania convened at this congress to shape the nation's destiny, resultin
Hyr dhe merr kontakt me biznesin.

Cult Points

Shen Mark's Church, Vau i Dejës

Shen Mark's Church stands proudly atop Deja mountain, adjacent to the eastern walls of Vau i Deja fortress, serving as a cherished relic of Albania's medieval past. Dating back to 1400, with mentions of renovations in 1631-1632 by Gjergj Bardhi, it holds a significant place in the cultural tapestry of the region. Legend intertwines the church with the legendary Skanderbeg, suggesting he erected i
Hyr dhe merr kontakt me biznesin.

Nature

Liqeni i Seferanit

Liqeni i Seferanit është një pikë e veçantë natyrore e lokalizuar në Dumre, pranë fshatit me të njëjtin emër, Seferan. Ky liqen është i veçantë për natyrën e tij karstike dhe formohet nga bashkimi i disa hinkave karstike të mbushura me ujë. Veprimi i karstit në gipsin e Dumresë ka ç
Hyr dhe merr kontakt me biznesin.

National Parks

Kune – Vain – Tale Natural Park

The Tale Valley in Kune-Vain lies towards the southwestern area of Shengjin city, with its position on the west of Lezha Island and Shengjin Island villages.  With an area of 4393.2 ha, it is considered one of the most beautiful destinations in Albania. Kune – Vain – Tale Valley is an area of rich places a
Hyr dhe merr kontakt me biznesin.

Craft work

Arbëror Lizeta

Arbëror Lizeta me vendodhje në Gjirokastër. Lizeta Hatika dhe bashkëshorti Aureli punojnë në studion e tyre për më shumë se 20 vjetë. Në nderim të punuesve të kostumeve mbi 100 vite më parë, ku tregëtorja në pazarin historik quhej “Arbërore” edhe Lizeta I vendosi studios emrin e veshjeve arb&eum
Hyr dhe merr kontakt me biznesin.

Castle

Mengli Castle, Elbasan

Mengli Castle, positioned strategically on Mengel Hill within the Godolesh massif's southern region, commands the Shkumbin River valley, facilitating control over the Egnatia road. Its polygonal structure, fortified by a robust encircling wall crafted from medium-sized stones, varies in thickness but effectively secures the entrance and offers clear surveillance of neighboring fortifications. The
Hyr dhe merr kontakt me biznesin.

Museum

Natural Sciences Museum "Sabiha Kasimati

The Natural Sciences Museum "Sabiha Kasimati" in Tirana boasts a rich and extensive history. Originating in 1948 as part of the Institute of Sciences, it later fell under the supervision of the Faculty of Natural Sciences at the University of Tirana in the 1950s. During this time, the Zoology Department managed the zoological and botanical sections, while the Mineralogy-Paleontology division merge
Hyr dhe merr kontakt me biznesin.

Cult Points

Kruja Bazaar

Nestled along the cobbled streets leading to Kruja Castle, the Kruja Bazaar, affectionately known as the Deredjik Bazaar whispers tales of centuries past. Its storied history dates back to the illustrious era of Gjergj Kastriot Skënderbeu in the 15th century. In Skanderbeg's time, this bustling market was alive with the hustle and bustle of local merchants and visitors, their voices intermin
Hyr dhe merr kontakt me biznesin.

Nature

Kanioni i Sinecit

Kanioni i Sinecit, i njohur edhe si Kanioni i Saraselit, është një destinacion natyror i mahnitshëm që ndodhet pranë fshatit Saraseli, në komunën e Sultit, Gramsh. Kjo pjesë e bukur e natyrës ofron një eksperiencë të jashtëzakonshme me pamje të mahnitshme dhe vlera të shumta natyrore. Kanioni është një
Hyr dhe merr kontakt me biznesin.

National Parks

The Drenovë National Park

The Drenovë Fir National Park is located in the district of Korça, just 10 km from the city and 6 km from the village of Drenovë. It covers an area of 1,380 ha in the Morava mountain range. The park received its status in 1966 and takes its name from the fir that characterizes it. In this park you will find wonderful nature and places of historical importance from our cultural he
Hyr dhe merr kontakt me biznesin.

Craft work

Ermal Makri

Dyqani me gdhendie në gurr ndodhet në qafën e pazarit në qytetin e bukur të Gjirokastrës. Ermal Makri një talent dhe artisan I mrekullueshëm I jep mundësinë cdo turisti vendas dhe të huaj që të personalizoj një suvenier prej gurri dhe cdo gjë tjetër që ata mund të dëshirojnë. Ermal Makri ju Mir&eu
Hyr dhe merr kontakt me biznesin.

Castle

Tervol Castle, Elbasan

Tervol Castle is an important cultural heritage monument in Tervol, Elbasan county. This ancient fort dates back to several periods and is a clear evidence of the architectural and historical changes it has experienced over the centuries. The walls of the Illyrian period, which constitute an important part of the castle, have a quadrangular, but not regular, shape with dimensions of 30 m x 38 m
Hyr dhe merr kontakt me biznesin.