Njesi Vendore

Bashkia Himarë

Vlerësime 0

Bashkia e re e Himarës është një bashki e pasur me burime ekonomike, me përqëndrim të turizmit, peshkimi, blegtoria e ullishtet, të gjitha produkte dhe shërbime me vlerë të lartë, të shtuar. 
Bashkia e re, ka mundësi të konsiderueshme ekonomike dhe në përgjithësi infrastructure, të zhvilluar në drejtim të rrugëve dhe ujit të pijshëm. Ndërsa bregdeti i saj,  konsiderohet nga më të pastrit në vend, për shkak të distancës së banesave nga bregu i detit.
Ndërkohë, resurset bujqësore dhe blegtorale të zones, janë shumë pak të shfrytëzuara, për shkak të largimit masiv të popullsisë, apo tërheqjes së popullsisë së mbetur, në aktivitete me më shumë të ardhura, si turizmi.

 

Book your vacations

Adresa

SH8, Albania

Vlerësime

0

Ju duhet të hyni në llogarinë tuaj për të komentuar

ose