Natyrë

Liqeni i Seferanit

Vlerësime 0

Liqeni i Seferanit është një pikë e veçantë natyrore e lokalizuar në Dumre, pranë fshatit me të njëjtin emër, Seferan. Ky liqen është i veçantë për natyrën e tij karstike dhe formohet nga bashkimi i disa hinkave karstike të mbushura me ujë. Veprimi i karstit në gipsin e Dumresë ka çuar në krijimin e këtij liqeni, duke bllokuar kanale nënëtokësore karstike me materiale të patretshme dhe të papërshkueshme.

Liqeni ka një sipërfaqe prej 87.5 hektarësh dhe një thellësi mesatare prej 4.5 metra, me thellësinë maksimale që arrin deri në 20.8 metra. Gjatësia e tij është rreth 2.05 kilometra, ndërsa gjerësia më e madhe arrin 500 metra. Brigjet e liqenit kanë një gjatësi prej 5.95 kilometra. Ky liqen formon një ekosistem të veçantë, ku jeta e pasur nën ujë krijon një botë të bukur dhe të mbushur me biodiversitet.

Liqeni i Seferanit ka një vlerë të rëndësishme shkencore, duke ofruar një sërë informacionesh gjeologjike, gjeomorfologjike, hidrologjike dhe biologjike për studiuesit dhe shkencëtarët. Ai gjithashtu ka një vlerë estetike, pasi pamja e tij është e mahnitshme dhe e frymëzueshme për ata që e vizitojnë.

Vizitimi i Liqenit të Seferanit ofron një përvojë të pasur ekologjike dhe natyrore. Rruga Elbasan - Belsh – Seferan është itinerari i rekomanduar për të arritur në këtë destinacion. Po ashtu, një element shtesë që shton vlerën kulturore të këtij vendi është statuja e Aferdites, e cila gjendet në pjesën e rrethuar nga kjo perlë natyrore, duke e bërë vizitën më tërheqëse edhe për ata që interesohen për trashëgiminë kulturore dhe artistike.

Book your vacations

Adresa

Rruga Marinez, Albania

Vlerësime

0

Ju duhet të hyni në llogarinë tuaj për të komentuar

ose