Natyrë

Burimet e Kirit

Vlerësime 0

Burimet e Kirit ndodhen afër fshatit Kir, në Pult.

Burimet janë në lartësinë 400 m mbi nivelin e detit. Ai është burim karstik i tipit vokluzian në kontaktin tektoniko - litologjik gëlqerorë - flish.

Uji i tij del gjatë një vije mbi 800 m dhe prurja e tyre arrin mbi 600 l/sek. Burimet mbartin vlera shkencore hidrologjike, didaktike dhe turistike.                                

Për të vizituar Burimet e Kirit, ndiqet rruga Shkodër-Kir.

Book your vacations

Adresa

3G3H+JVX, Shkodër, Albania

Vlerësime

0

Ju duhet të hyni në llogarinë tuaj për të komentuar

ose