Gjej destinacionin tënd

Kërko për linjat e transportit

Detajet e udhëtimit

nga : Linja e Transportit Festim Hajdini

Nisja

06:10

02 orë 50 minuta

Borsh, Rruga Borsh, Picak (Borsh), Borsh

Mbërritja

09:00

Vlore, FFCM+JM2, Rruga Gjergj Kastrioti, Vlorë, Albania

.

0
1 një drejtim

Intenerari