Gjej destinacionin tënd

Kërko për linjat e transportit

Detajet e udhëtimit

nga : Era Travel

Nisja

06:30

30 minuta

Tirane, 7VM3+8WR, Lundër 1, Albania

Mbërritja

07:00

Elbasan, Elbasan, Albania

.

3
1 një drejtim

nga : Era Travel

Nisja

07:30

30 minuta

Tirane, 7VM3+8WR, Lundër 1, Albania

Mbërritja

08:00

Elbasan, Elbasan, Albania

.

3
1 një drejtim

nga : Era Travel

Nisja

08:30

30 minuta

Tirane, 7VM3+8WR, Lundër 1, Albania

Mbërritja

09:00

Elbasan, Elbasan, Albania

.

3
1 një drejtim

nga : Era Travel

Nisja

09:30

30 minuta

Tirane, 7VM3+8WR, Lundër 1, Albania

Mbërritja

10:00

Elbasan, Elbasan, Albania

.

3
1 një drejtim

nga : Era Travel

Nisja

10:30

30 minuta

Tirane, 7VM3+8WR, Lundër 1, Albania

Mbërritja

11:00

Elbasan, Elbasan, Albania

.

3
1 një drejtim

nga : Era Travel

Nisja

11:30

30 minuta

Tirane, 7VM3+8WR, Lundër 1, Albania

Mbërritja

12:00

Elbasan, Elbasan, Albania

.

3
1 një drejtim

nga : Era Travel

Nisja

12:30

30 minuta

Tirane, 7VM3+8WR, Lundër 1, Albania

Mbërritja

13:00

Elbasan, Elbasan, Albania

.

3
1 një drejtim

nga : Era Travel

Nisja

13:30

30 minuta

Tirane, 7VM3+8WR, Lundër 1, Albania

Mbërritja

14:00

Elbasan, Elbasan, Albania

.

3
1 një drejtim

nga : Era Travel

Nisja

14:30

30 minuta

Tirane, 7VM3+8WR, Lundër 1, Albania

Mbërritja

15:00

Elbasan, Elbasan, Albania

.

3
1 një drejtim

nga : Era Travel

Nisja

15:30

30 minuta

Tirane, 7VM3+8WR, Lundër 1, Albania

Mbërritja

16:00

Elbasan, Elbasan, Albania

.

3
1 një drejtim

nga : Era Travel

Nisja

16:30

30 minuta

Tirane, 7VM3+8WR, Lundër 1, Albania

Mbërritja

17:00

Elbasan, Elbasan, Albania

.

3
1 një drejtim

nga : Era Travel

Nisja

17:30

30 minuta

Tirane, 7VM3+8WR, Lundër 1, Albania

Mbërritja

18:00

Elbasan, Elbasan, Albania

.

3
1 një drejtim

nga : Era Travel

Nisja

19:00

30 minuta

Tirane, 7VM3+8WR, Lundër 1, Albania

Mbërritja

19:30

Elbasan, Elbasan, Albania

.

3
1 një drejtim

nga : Era Travel

Nisja

21:00

30 minuta

Tirane, 7VM3+8WR, Lundër 1, Albania

Mbërritja

21:30

Elbasan, Elbasan, Albania

.

3
1 një drejtim

Intenerari