Gjej destinacionin tënd

Kërko për linjat e transportit

Detajet e udhëtimit

nga : Era Travel

Nisja

05:30

30 minuta

Elbasan, Rruga Nikolla Puka 3000, Elbasan, Albania

Mbërritja

06:00

Tirane, 7VM3+8WR, Lundër 1, Albania

.

3
1 një drejtim

nga : Era Travel

Nisja

06:30

30 minuta

Elbasan, Rruga Nikolla Puka 3000, Elbasan, Albania

Mbërritja

07:00

Tirane, 7VM3+8WR, Lundër 1, Albania

.

3
1 një drejtim

nga : Era Travel

Nisja

07:30

30 minuta

Elbasan, Rruga Nikolla Puka 3000, Elbasan, Albania

Mbërritja

08:00

Tirane, 7VM3+8WR, Lundër 1, Albania

.

3
1 një drejtim

nga : Era Travel

Nisja

08:30

30 minuta

Elbasan, Rruga Nikolla Puka 3000, Elbasan, Albania

Mbërritja

09:00

Tirane, 7VM3+8WR, Lundër 1, Albania

.

3
1 një drejtim

nga : Era Travel

Nisja

09:30

30 minuta

Elbasan, Rruga Nikolla Puka 3000, Elbasan, Albania

Mbërritja

10:00

Tirane, 7VM3+8WR, Lundër 1, Albania

.

3
1 një drejtim

nga : Era Travel

Nisja

10:30

30 minuta

Elbasan, Rruga Nikolla Puka 3000, Elbasan, Albania

Mbërritja

11:00

Tirane, 7VM3+8WR, Lundër 1, Albania

.

3
1 një drejtim

nga : Era Travel

Nisja

11:30

30 minuta

Elbasan, Rruga Nikolla Puka 3000, Elbasan, Albania

Mbërritja

12:00

Tirane, 7VM3+8WR, Lundër 1, Albania

.

3
1 një drejtim

nga : Era Travel

Nisja

12:30

30 minuta

Elbasan, Rruga Nikolla Puka 3000, Elbasan, Albania

Mbërritja

13:00

Tirane, 7VM3+8WR, Lundër 1, Albania

.

3
1 një drejtim

nga : Era Travel

Nisja

13:30

30 minuta

Elbasan, Rruga Nikolla Puka 3000, Elbasan, Albania

Mbërritja

14:00

Tirane, 7VM3+8WR, Lundër 1, Albania

.

3
1 një drejtim

nga : Era Travel

Nisja

14:30

30 minuta

Elbasan, Rruga Nikolla Puka 3000, Elbasan, Albania

Mbërritja

15:00

Tirane, 7VM3+8WR, Lundër 1, Albania

.

3
1 një drejtim

nga : Era Travel

Nisja

15:30

30 minuta

Elbasan, Rruga Nikolla Puka 3000, Elbasan, Albania

Mbërritja

16:00

Tirane, 7VM3+8WR, Lundër 1, Albania

.

3
1 një drejtim

nga : Era Travel

Nisja

16:30

30 minuta

Elbasan, Rruga Nikolla Puka 3000, Elbasan, Albania

Mbërritja

17:00

Tirane, 7VM3+8WR, Lundër 1, Albania

.

3
1 një drejtim

nga : Era Travel

Nisja

17:30

30 minuta

Elbasan, Rruga Nikolla Puka 3000, Elbasan, Albania

Mbërritja

18:00

Tirane, 7VM3+8WR, Lundër 1, Albania

.

3
1 një drejtim

nga : Era Travel

Nisja

19:30

30 minuta

Elbasan, Rruga Nikolla Puka 3000, Elbasan, Albania

Mbërritja

20:00

Tirane, 7VM3+8WR, Lundër 1, Albania

.

3
1 një drejtim

Intenerari