Kulturë

Kisha e Shën Mëhillit

Kisha e Shën Mëhillit 04 May 2022

Është ndërtuar në lagjen e poshtme të fshatit Vuno dhe pikturat e tij datojnë në vitin 1783. Hyrja dhe dritarja e vetme ndodhen në anën veriore. Përbëhet nga një naos, i cili ndahet nga altari me një ikonostas. Gjurmët e çatisë së absidës në anën lindore tregojnë se kisha dikur ka qenë e mbuluar me pllaka guri. Muratura është ndërtuar me fino të rrafshuar dhe llaç gëlqereje. Përfundon me një kornizë të thjeshtë guri. Këndet dhe shpatullat e dyerve dhe dritareve, të punuara me gurë të latuar, si dhe absida me korniza me dhëmbë sharrë, janë të vetmit elementë të punuar me kujdes dhe vëmendje të veçantë.