Parqet Kombëtare

Krastafillak

Vlerësime 0

Ndodhet në Qarkun e Korçës dhe në rrethin e Korçës. Sipëfaqja aktuale është 250.00 ha.
Zonë tipike me pyje të llojeve të dushkajave. Ka pësuar dëmtime dhe gjëndja është në
përmirësim. Ka vlera për kominitetin.
Gjemndja e renduar. Nuk ka plan menaxhimi.

Kufijtë e dixhitalizuar përfshijnë:
a) Në Veri: Përroi Livës (4473928.70L/4508114.64V), kuotat 954.0 m, 931.3 m
(4474938.09L/4507481.17V);
b) Në Lindje: Kuota 931.3 m (4474938.09L/4507481.17V) deri te pika me koordinata
(4474992.32L/4506735.53V);
c) Në Jug: Pika me koordinata (4474992.32L/4506735.53V), vijon kurrizin deri te maja
Hija e Korbit (1251.9 m) (4474276.25L/4505766.80V);
d) Në Perëndim: Maja Hija e Korbit (1251.9 m) (4474276.25L/4505766.80V) deri te përroi
i Livës (4473928.70L/4508114.64V).

Adresa

Rezervati Natyror i Menaxhuar "Krastafillak", Rruga 28 Nëntori, Maliq

Vlerësime

0

Ju duhet të hyni në llogarinë tuaj për të komentuar

ose