Parqe Kombetar

Zheji

Vlerësime 0

Zheji
Ndodhet në Qarkun e Gjirokastrës dhe në rrethin e Gjirokastrës. Sipëfaqja aktuale është 1,500.00 ha. Zonë e rëndësishme me vlera natyrore, biologjike, peizazhore dhe skenike me potencial për zhvillimin e turizmit ekologjik.

Kufijtë e dixhitalizuar përfshijnë:
a) Në Veri: Kuota 1776.0 m (4429063.75L/4454120.29V), ndjek rrugën këmbësore dhe kuotat 637.0 m, 835.0 m, 760.0 m, 587.0 m (4432372.92L/4454491.61V);
b) Në Lindje: Kuota 587.0 m (4432372.92L/4454491.61V), rruga këmbësore, kuotat 892.0 m, 1020.0 m, 1080.0 m, 1636.0 m (4434162.09L/4449892.00V);
c) Në Jug: Kuota 1636.0 m (4434162.09L/4449892.00V), ndjek kurifin e pyllit, kuotat 1252.0 m, 1487.0 m (4430005.20L/4450879.31V);
d) Në Perëndim: Kuota 1487.0 m (4430005.20L/4450879.31V), ndjek kurrizin dhe kuotat 1310.0 m, 1726.0 m, 1776.0 m (4429063.75L/4454120.29V).

Adresa

Rruga Petro Marko 7, Tirana, Albania

Vlerësime

0

Ju duhet të hyni në llogarinë tuaj për të komentuar