Parqe Kombetar

Patok-Fushëkuqe-Ishem

Vlerësime 0

Patok-Fushëkuqe-Ishem

Ndodhet në Qarkun e Lezhës dhe në rrethin e Kurbinit. Sipëfaqja aktuale është 5,500.70 ha. Zonë e pasur me ligatina e bimësi karakteristike të vëndeve të lagështa. Ligatinat, tokat e përkënetuara dhe sidomos grykëderdhja e Matit mbajnë një numër të konsiderueshëm shpendësh të ujit dhe janë të rëndësishëm për peshqit. Një zonë ku takohet një bimësi tipike halofite (e tokave të kripura), dhe një nga lagunat më të rëndësishme të Mesdheut për shpendët limikole (Charadriformes); është e vetmja lagunë ku është takuar lloji globalisht i kërcënuar Numenius tennuirostris, duke përbërë kështu një IBA të një rëndësie të veçantë për vendin. Brënda kësaj zone ruhet ende një njollë e vogël e pyllit të rrënjës (Quercus robur), dru gati në zhdukje në vëndin tonë.
Gjendja mjedisore e rende per shkak te nderhyrjeve me dhe pa leje. 

Kufijtë e dixhitalizuar përfshijnë:
a) Në Veri: Grykëderdhja e lumit Mat (4380988.03L/4615117.13V), vijon përgjatë rrjedhjës së lumit të Matit deri në afërsi të stallave (4385002.46L/4616806.71V);
b) Në Lindje: Pika e ndërprejes në afërsi të stallave (4385002.46L/4616806.71V), vijon me kanalin kulluese dhe vijën ndarëse të tokave bujqësore në Fushë-Kuqe, pranë rrugës automobilistike, te kanali i Shilinzës deri te ndërpreja me lumin e Drojës me atë të Ishmit (4382585.14L/4605095.16V);
c) Në Jug: Ndërpreja me lumin e Drojës me atë të Ishmit (4382585.14L/4605095.16V), vijon përgjatë rrjedhjës së lumit të Ishmit deri te grykëderdhja në detin Adriatik (4379836.42L/4605920.82V);
d) Në Perëndim: Grykëderdhja e lumit Ishëm në detin Adriatik (4379836.42L/4605920.82V), vijion me vijën bregdetare të detit Adriatik deri në grykëderdhjen e lumit të Matit (4380988.03L/4615117.13V).

Adresa

Fushë Kuqe, Albania

Vlerësime

0

Ju duhet të hyni në llogarinë tuaj për të komentuar