Parqe Kombetar

Liqeni i Ulzës

Vlerësime 0

  • Liqeni I Ulzes (katgoria IV, sip.4206ha, VKM nr.16, date 30.04.2013)

Ulëza ka një sipërfaqe urbane 2.2 km2 dhe sipërfaqe administrative 200 km2 , e cila përbën 6.26 % të sipërfaqes së përgjithshme të rrethit Mat prej 728 km2 , ku banojnë 2026 banorë, të organizuar në pesë fshatra (Bushkash, Stojan, Kokërdhok, Madhesh dhe Lundre), dhe një qendër urbane (qytezaUlëz). Nga këto 67.72% jetojnë në fshat ndërsa 32.28% në qytet.Ndodhet në koordinatat gjeografike; 41°39'0" Veridhe 19°51'0" Lindja, në Grade, Minuta, Sekonda.
Kufijtë e këtij Parku Natyror Rajonal janë simë poshtë vijon:
a) Veri: nga diga e hidrocentralit të Shkopetit përgjatë shpatëve e kreshtave të kodrave për gjatëkufirit ndarës me rrethin e Mirditës;
b) Lindje: përgjatë kodrave të bregut të liqenit dhe kufirit me komunën Baz;
c) Jug: përgjatë bregut të liqenit mbi fshatin Bushkash dhe gjatë bregutjugor të liqenit të Shkopetit përgjatë izohipsave në lartësinë 350m mbi nivelin e detit;
d) Përëndim: nga diga e hidrocentralit të Shkopetit, përgjatë bregut të liqenit të Shkopetit, për gjatë izohipsave në lartësinë 350m mbi nivelin e detit.

Adresa

Ulza Lake, Albania

Vlerësime

0

Ju duhet të hyni në llogarinë tuaj për të komentuar