Parqe Kombetar

Levan

Vlerësime 0

Ndodhet në Qarkun e Fierit dhe në rrethin e Fierit. Sipëfaqja aktuale është 200.00 ha.
Përfaqësonë një pyll tipik të llojit të dushkajave në ripërtëritje e sipërm. Ka dhe ripëllëzime me
llojet e pishave mesdhetare. Përgjithësisht nuk dallohet për një larmi të biodiversitetit. Zona ka
rëndësi për mbrojtjen e peizazhit dhe zhvillimin e turizmit.
Nuk ka plan menaxhimi.

Kufijtë e dixhitalizuar përfshijnë:
a) Në Veri: Pika me koordinata (4373470.35L/4506836.97V), ndjek rrugën këmbësore
përgjatë përroit të Samarës deri te pika me koordinata (4375035.91L/4507554.33V);
b) Në Lindje: Pika me koordinata (4375035.91L/4507554.33V), ndjek përroin e Peshtanit,
kuotat 73.0 m, 241.0 m, deri te pika me koordinata (4374976.13L/4506020.35V);
c) Në Jug: Pika me koordinata (4374976.13L/4506020.35V), ndjek rrugën këmbësore, arrat
e Shullerit deri te pika me koordinata (4373378.99L/4505954.93V);
d) Në Perëndim: Pika me koordinata (4373378.99L/4505954.93V), ndjek kurrizin deri te
pika me koordinata (4373470.35L/4506836.97V).

Çmimi

1

Adresa

Levan, Fier, Fier County

Vlerësime

0

Ju duhet të hyni në llogarinë tuaj për të komentuar