Parqe Kombetar

Balloll

Vlerësime 0

Ndodhet në Qarkun e Beratit dhe në rrethin e Beratit. Sipëfaqja aktuale është 330.00 ha. Zonë
përgjithësisht me pyje të dushkajave të përzier me lloje të makieve mesdhetare. Jo shumë e pasur
në biodiversitet. Ka qënë e dalluar për rritjen e derrit të egër dhe të kaprollit. Gjendja ka filluar të
përmirësohet dhe të vizitohet nga llojet të ndryshme të  kafshëve e shpendësh të migratore. Ka
kushte të mira dhë për zhvillimin e ekoturizmit.
Nuk ka plan menaxhimi.

Kufijtë e dixhitalizuar përfshijnë:
a) Në Veri: Pika e takimit te përroit të Plashnikut me atë të Ballollit
(4413322.24L/4493314.25V), vijon përgjatë përroit të Ballollit, kuotën 399.0 m, përroin
e Dyrmishit deri te pika me koordinata (4415598.10L/4492125.39V);
b) Në Lindje: Pika me koordinata (4415598.10L/4492125.39V), ndjek kurrizin deri te pika
me koordinata (4415191.14L/4491277.07V);
c) Në Jug: Pika me koordinata (4415191.14L/4491277.07V), ndjek rrugën këmbësore deri
te kuota 404.0 m (4413830.77L/4491787.89V);
d) Në Perëndim: Kuota 404.0 m (4413830.77L/4491787.89V), ndjek përroin e Plashnikut
deri te pika e takimit me përroin e Ballollit (4413322.24L/4493314.25V).

Adresa

Lugas, Tërpan, Bashkia Poliçan

Vlerësime

0

Ju duhet të hyni në llogarinë tuaj për të komentuar